...Expert in Boring
 

 

Vyhledat na NAREX MTE prostřednictvím Google.

| Home | English |

 

Produkty

Vyvrtávání

Frézování

 

 

Závitování

Válcování

Upínání-mexin

Kontakty

NAREX MTE

Česká republika

Evropa

Svět

Kariéra

Výrobní profese

Administrativa

Servis

Návody

Podpora

 

Václování NAREX
205bh - Přesná vyvrtávací hlava
205bh - přesná vyvrtávací hlava

Výhodné akce zde ...

Válcování

Produkty

 

Přehled skupin výrobků

Usnadnění

 
 • Držáky vroubkovacích koleček DVR

Držáky vroubkovacích koleček jsou určeny pro zhotovení rýhování nebo vroubkování na vnějších válcových plochách
Použitý obráběcí stroj - soustruh

Válcování mezi párem koleček

Samostředění držáku

Modely: DVR 20-8, DVR 20A-8, DVR 20-2,
DVR 20-1

 • Zhv, Zhvu - závitové válcovací hlavy

Vysoce produktivní nástroje, určené pro výrobu vnějších závitů válcováním za studena axiálním způsobem
Hlavy se používají na univerzálních soustruzích, revolverech, vrtačkách a na soustružnických automatech
Rozsah válcovaných závitů M3÷M60 v závislosti
na typu hlavy a válcovacích kotoučích

 • Stavitelné výstružníky T

Určeny pro ruční vystružování otvorů v rozsahu 7.6÷60mm v závislosti na typu

Výstružníky lze dodat v sadách:
ST12 10.25÷33mm nebo ST6 13.75÷24mm

 • Nářadí pro válcovaní závitů

Válcovací kotouče zapichovací a axiální

Vroubkovací kotouče

Válcovací čelisti ploché
Válcovací čelisti segmentové
- použití na závitových válcovacích strojích

Modely závitových válcovacích hlav

     

Nejčastější dotazy

 
 • Jaké je použití závitových válcovacích hlav?

Hlavami lze naválcovat závit na válcový polotovar. Tuto operaci lze provést na soustruhu, není zapotřebí válcovačka závitů.

 
 • Jaké hlavy jsou k tomu k dispozici?

NAREX MTE vyrábí a dodává axiální závitové válcovací hlavy pevné s označením Zhv a hlavy univerzální s označením Zhvu nebo hlavy RK, jejichž ale výrobcem není.

 
 • Jaké závity lze hlavami válcovat?

Hlavami pevnými - Zhv, kde je neměnný sklon válcovacích kotoučů, lze válcovat závity pouze špičaté, kam patří závit metrický - M, Whitwhortův - BSW, palcový - UN, válcový trubkový - G. Hlavami univerzálními Zhvu nebo RK, kde sklon válcovacích kotoučů lze měnit v rozsahu 0 - 5,5°, je možné válcovat kromě špičatých závitů i závity Tr a závity oblé Rd.

 
 • Na levochodý závit musí být levá hlava?

V případě pevné hlavy Zhv - ANO, v případě univerzální Zhvu nebo RK - NE.

 
 • Proč nelze pevnou hlavou Zhv válcovat závit Tr?

Pro válcování závitu Tr je zapotřebí většího úhlu vyklonění válcovacích kotoučů, než má daná pevná hlava k dispozici.

 
 • Co kromě válcovací hlavy je k tomu ještě zapotřebí?

Především závitové válcovací kotouče, které jsou určeny jednak typem a velikostí hlavy a jednak typem a velikostí závitu, který chceme válcovat. Dále ještě můžeme potřebovat držák DZHv na upnutí hlavy do soustruhu.

 
 • Kam se hlava na soustruhu upíná?

Pomocí držáku DZHv se upíná do nožové hlavy soustruhu, u soustruhu revolverového do revolverové hlavy, pomocí specielního držáku je možno ji upnout i do koníku.

 
 • Co je třeba s hlavou udělat, než se začne válcovat?

A - do hlavy nasadit válcovací kotouče v pořadí dle návodu použití / B - hlavu upnout do stroje / C - vyrovnat hlavu do osy vřetena soustruhu / D - seřídit hlavu z hlediska středního průměru válcovaného závitu / E - hlavu natáhnout

 
 • Co je třeba udělat se strojem?

A - upnout hlavu / B - Zvolit potřebné otáčky vřetena, které odpovídají válcovací rychlosti / C - Nařídit doraz na podélném suportu v místě, kde se má hlava otevřít /
D - seřídit chladící olej.

 
 • Je nějaký požadavek na polotovar, na který se bude závit válcovat?

A - materiál polotovaru musí mít mechanické vlastnosti, které dovolují objemové tváření za studena / B - průměr polotovaru musí odpovídat z návodu určené hodnotě
/ C - čelo polotovaru musí mít provedený náběh dle návodu

 
 • Jaké materiály lze válcovat za studena?

Konstrukční a legované oceli s mezí pevnosti do 900 MPa a tažností vyšší než 8%. Automatová ocel je pro válcování za studena nevhodná. Dále slitiny hliníku, mědi apod.

   

Opravy výrobků

 

NAREX MTE běžně zajišťuje opravy vyráběných a dodávaných výrobků. Jedná se o opravy záruční i pozáruční. Při opravě je provedena demontáž výrobku, stanovení vadných dílů, určení potřebného rozsahu opravy a stanovení kalkulace ceny za opravu. Po odsouhlasení způsobu opravy a ceny opravy ze strany zákazníka, je provedena výměna dílů, montáž výrobku a jeho odzkoušení.

Urychlení opravy

Pro urychlení opravy a snížení ceny opravy je vhodné při objednávání nebo poptávání opravy uvést popis závady, podmínky, při kterých se závada projevuje, případně určit požadovaný rozsah opravy.

Zadávání opravy

K opravě určený výrobek, doplněný objednávkou na opravu a pokud možno i specifikaci závady, zašlete na naší adresu:

NAREX MTE s.r.o.

Obchodní oddělení

Moskevská 659/63

CZ-101 00 Praha 10

Získání informací

Pro další informace můžete kontaktovat naše obchodní oddělení na tel: 246 002 321 nebo technické pracovníky na tel.: 246 002 300 nebo 246 002 325, e-mail: obchod@narexmte.cz, fax: 246 002 335

 

 
 

NAREX MTE s.r.o.

Moskevská 659/63

CZ-101 00 Praha 10

Tel:

 

Fax:

+420-246 002 321

+420-246 002 249

+420-246 002 335

+420-246 002 343

e-mail: obchod@narexmte.cz

http://www.narexmte.cz

Podpora

  Technická podpora je Vám k dispozici na telefonní lince 246 002 300 nebo 246 002 325. Rovněž nás můžete kontaktovat prostřednictvím faxu: 246 002 335 nebo e-mailu: obchod@narexmte.cz

 

Základní informace technického charakteru lze rovněž naleznete na odkazu servis.

 
 

NAREX MTE s.r.o.

Moskevská 659/63

CZ-101 00 Praha 10

Tel:

 

Fax:

+420-246 002 321

+420-246 002 249

+420-246 002 335

+420-246 002 343

e-mail: obchod@narexmte.cz

http://www.narexmte.cz

  Kompletní katalog NAREX MTE - stažení ve formátu pdf
 • Celkový katalog NAREX MTE (pdf)
 

česky

english

deutsch

  Zhv, Zhvu - katalog v pdf NAREX
 • Závitové válcovací hlavy
  a kotouče (pdf)
 

česky

english

deutsch

πο-русски

  Válcování - katalog v pdf NAREX
 • Nářadí pro válcování závitů (pdf)
 

česky

english

deutsch

Zobrazení přehledu výrobků
 • Zobrazí seznam výrobků

| Kontaktujte nás | mexin - Španělsko | Mapa stránek | © 2016 NAREX MTE® s.r.o. Všechna práva vyhrazena.